OM OSS

Processgruppens medlemmar

Marco Strömberg
Direktor Focus Business School, programledare

Rosa Moreno Specialistsjuksköterska, församlingsledare, missionskoordinator 

Elin Castañeda Jalmestig  Specialistsjuksköterska, vice ordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel i Uppsala

David Castañeda Jalmestig
IT/Risk-analysledare inom banksektorn

Jacob Rudenstrand
Biträdande generalsekreterare SEA (Svenska Evangeliska Alliansen) 

Larsa Backman
Egenföretagare